Bez kategorii

INSTRUKCJA MONTAŻU – PANELE KWARC. / PIASK.

Instrukcja Montazu Panele KwarcowePiaskowiec 1

Zastosowanie Paneli kwarcowych/piaskowca – Panele służą do wykonywania powierzchni dekoracyjnych ścian zewnętrznych budynku. Niska waga paneli pozwala na wykorzystywanie ich na powierzchniach, gdzie przy tradycyjnych materiałach, ze względu na ich wagę było to nie możliwe, wymagało specjalnych systemów montażu przenoszących obciążenia na ściany nośne lub stosowania technologia uniemożliwiała w sposób tradycyjny wykonania takich powierzchni.

Opakowanie jednostkowe paneli kwarcowych: 10 szt. paneli o wymiarach 100 cm x 40 cm Zużycie kleju trans 0,5 – 0,8 kg/m2

Opakowanie jednostkowe paneli  piaskowiec: 10 szt. paneli o wymiarach 98 cm x 40 cm Zużycie kleju trans 0,5 – 0,8 kg/m2

Potrzebne narzędzia do montażu paneli na ścianie: Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca zębata, gąbka.

Montaż paneli kwarcowych i piaskowca:

PANELE piask. kwarc 1
INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE KWARC. / PIASK.

Podłoże – na które będziemy montować panele kwarcowe jest bardzo ważnym elementem całego układu z panelami kwarcowymi. Niezmiernie istotną rzeczą dla końcowego efektu estetycznego jest to, aby było ono bardzo starannie wyrównane. Zatem przed przystąpieniem do klejenia paneli należy skontrolować jego płaskość, równość przy pomocy długiej łaty. W razie potrzeby całość wyrównać klejem, aż do uzyskania równej jednolitej powierzchni. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może prowadzić do przeniesienia nierówności podłoża na panele kwarcowe, które uwidaczniają się w przypadku intensywnego oświetlenia.

Ze względu na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości paneli, które przy tzw. montażu bezfugowym mogą być widoczne. Stosowane w procesie produkcji naturalnej i barwione kruszywa mogą powodować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy panelami. Zalecane jest więc kontrolowanie barw i dobieranie optymalne paneli.

Zalecenia i uwagi – Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Paneli nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu ich nałożenia. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej 5°C. Czas wysychania warstwy może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych do czasu całkowitego związania kleju. Ze względu na charakter produktu dopuszczalne są nieznaczne różnice grubości płyt, które przy montażu „bezfugowym” mogą być widoczne. Stosowane w procesie produkcji naturalne i barwione kruszywa mogą powodować niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy panelami. Zalecany jest więc naprzemienny montaż okładzin z różnych opakowań oraz zachowanie kilkumilimetrowej fugi. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Niedopuszczalne jest stosowanie innych klejów i impregnatów niż przewidziane przez producenta, gdyż może to w znaczący sposób obniżyć parametry całego układu.

Przechowywanie – W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *